Το net metering είναι μέθοδος συμψηφισμού ενέργειας από φωτοβολταϊκά και άλλες ΑΠΕ
Ο  συμψηφισμός  παραγόμενης‐καταναλισκόμενης  ενέργειας αποτελεί  ένα  από  τα  εργαλεία  προώθησης  της  αυτοπαραγωγής  και ιδιοκατανάλωσης  με  ΑΠΕ  και  εφαρμόζεται  σε  διάφορες  χώρες,  κυρίως  για  εγκαταστάσεις  φωτοβολταϊκών.
Το  net‐metering επιτρέπει  στον  καταναλωτή  να  καλύψει  ένα  σημαντικό  μέρος  των  ιδιοκαταναλώσεών  του,  ενώ  παράλληλα  του  δίνει  τη  δυνατότητα  να  χρησιμοποιήσει  το  δίκτυο  για  έμμεση  αποθήκευση  της  πράσινης ενέργειας

Το netmetering είναι πλέον από τον Ιανουάριο του 2015 (ΦΕΚ) νόμιμο και στην Ελλάδα και από 8-5-15 ανοίξε η διαδικασία στον δεδδηε (ΔΕΗ). Εδώ και αρκετά χρόνια το netmetering αποτελεί τον κύριο τρόπο συμψηφισμού ενέργειας με φωτοβολταικα σε πολλές χώρες του κόσμου. Οι τεχνολογίες των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν πλέον ωριμάσει και περνούν από την φάση των κρατικών επιδοτήσεων στην ισοτιμία με τις συμβατικές πηγές και την άμεση χρήση τους για αυτοκατανάλωση.

Το Πρόγραμμα αφορά σε σταθερά φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία εγκαθίστανται στον ίδιο ή  όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης τις οποίες τροφοδοτούν και οι οποίες συνδέονται  στο  Δίκτυο.  Τα φωτοβολταϊκά  συστήματα  μπορεί  να  εγκαθίστανται  επί  κτιρίων  ή  επί  εδάφους  ή  άλλων  κατασκευών,  περιλαμβανομένων  και  αυτών  του  πρωτογενούς  τομέα,  σύμφωνα  με  την  κείμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Δικαίωμα  ένταξης  στο  Πρόγραμμα  έχουν  φυσικά  πρόσωπα  (επιτηδευματίες  ή  μη)  ή  νομικά  πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου τα οποία είτε έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον  οποίο  εγκαθίσταται  το  φωτοβολταϊκό  σύστημα  είτε  έχουν  τη  νόμιμη  χρήση  αυτού (π.χ.  μέσω  μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κλπ) και έχουν διασφαλίσει την έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη  του χώρου.
Το net metering αποτελεί την καλύτερη λύση για εξάλειψη του κόστους ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις ενώ μπορεί να εξαλείψει και το κόστος θέρμανσης-κλιματισμού αν συνδυαστεί κατάλληλα με μία αντλία θερμότητας για παράδειγμα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Helapco:

net-metering-2

Πώς γίνεται ο συμψηφισμός με Net Metering
Ο αυτοπαραγωγός net metering χρεώνεται την διαφορά Απορροφώμενης (Α) – Εγχεόμενη (Ε) ενέργεια εφόσον είναι θετική (αν είναι αρνητική δεν χρεώνεται – το περίσσευμα το “χαρίζει”).

net-metering-3

Οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις υπολογίζονται ως εξής:

 • Tο ΕΤΜΕΑΡ λογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας (Α), επί την αντίστοιχη χρέωση.
 • H Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και η Χρέωσης Χρήσης Δικτύου υπολογίζεται βάσει της απορροφώμενης ενέργειας, επί την χρέωση.
 • Η χρέωση για ΥΚΩ (υπηρεσίες κοινής ωφέλειας) υπολογίζεται βάσει της καταναλισκόμενης ενέργειας (Κ=Α+Π-Ε), επί την αντίστοιχη χρέωση.

Πλεονεκτήματα net metering
Το net metering έχει αναρίθμητα θετικά χαρακτηριστικά:

 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες στα καλώδια
 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και εν τέλει να πληρωθεί για την επένδυσή του
 • Τα ελληνικά νοικοκυριά μπορούν να ξεχάσουν το κόστος ρεύματος μια για πάντα!
 • Όσες αυξήσεις και αν κάνει η ΔΕΗ δεν υπάρχει επιβάρυνση…
 • Η χώρα μας απαλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις – κόστη.
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
 • Ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική επιβάρυνση περιοχών κοντά σε εργοαστάσια παραγωγής ρεύματος με λιγνίτη

Γιατί Net Metering?

 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας δεν εξαρτάται από το κράτος για να επιδοτηθεί και για να αποσβέσει το κόστος της επένδυσης του αφού δεν υπάρχει χρηματική δοσοληψία με την πολιτεία και επομένως δεν υπάρχουν έσοδα από feed-in tariffs
 • Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας προπληρώνει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με χαμηλό σταθερό κόστος  και δεν νοιάζεται για τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ
 • Tο κόστος ηλεκτρικού ρεύματος συμπεριλαμβανομένων των χρεώσεων για τη μεταφορά του σε συνδυασμό με τις ανταγωνιστικές τιμές προμήθειας και εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών συστημάτων, καθιστούν την επιλογή του Net Metering συμφέρουσα για την πλειονότητα των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων.
 • Δίνει κίνητρο ώστε να καλυφθεί ένα μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών, συμπεριλαμβανομένης της θέρμανσης χρησιμοποιώντας ηλεκτρική ενέργεια και δίνει ώθηση σε εναλλακτικές και σύγχρονες μορφές θέρμανσης όπως οι αντλίες θερμότητας κάνοντας έτσι ένα βήμα παραπάνω για την απεξάρτηση από τις διακυμάνσεις της τιμής του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.
 • Η κατανάλωση γίνεται κοντά στην παραγωγή μειώνοντας τις απώλειες που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια
 • Η χώρα μας απαλλάσσεται από ενεργειακές εξαρτήσεις και τις διακυμάνσεις του κόστους
 • Μειώνονται οι εκπομπές CO2
 • Μειώνεται η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και της υγείας των κατοίκων των γειτονικών περιοχών σε εργοστάσια παραγωγής ρεύματος με ορυκτά καύσιμα

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος είναι τα εξής:
1. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος
2. Αποδεικτικό δικαιώματος χρήσης του χώρου εγκατάστασης.
3. Οικοδομική άδεια (και νομιμοποιητικά έγγραφα, εφόσον υπάρχουν).
4. Διαφορες Υπεύθυνες Δηλώσεις.
5. Προκειμένου για νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που επιδιώκουν κοινωφελείς ή άλλου δημοσίου ενδιαφέροντος σκοπούς γενικής ή τοπικής εμβέλειας, τα νομιμοποιητικά έγγραφα.
6. Τοπογραφικό της θέσης εγκατάστασης (προκειμένου για εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως).

Επίσης κατα την κατάθεση της αίτησης Σύνδεσης πρέπει να κατατεθούν απο τον αρμόδιο μηχανικό τα εξής:
1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3. Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του φωτοβολταϊκού συστήματος
4. Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών.

Διαδικασία για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με netmetering είναι η εξής:

Βήμα 1: Υποβολή Αίτησης Σύνδεσης στην τοπική μονάδα Δικτύου (Περιοχή).
Βήμα 2: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Σύνδεσης στην Περιοχή.
Βήμα 3: Υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη καταβολή της σχετικής δαπάνης στην Περιοχή.
Βήμα 4: Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης
Βήμα 5: Υπογραφή της Σύμβασης Συμψηφισμού.
Βήμα 6: Υποβολή αίτησης ενεργοποίησης της σύνδεσης στην Περιοχή.
Βήμα 7: Ενεργοποίηση της σύνδεσης. Δείτε εδώ για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία διασύνδεσης φωτοβολταικού συστήματος με netmetering.

Virtual Net Metering (απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή

Στις 20 Οκτωβρίου 2016 δόθηκε στη δημοσιότητα το νέο σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για απομακρυσμένη αυτοπαραγωγή από ΝΠΙΔ&ΝΠΔΔ με κοινωφελείς σκοπούς και κατ επάγγελμα αγρότες.
Το virtual net metering εφαρμόζεται εδώ και αρκετά χρόνια σε πολλές χώρες.
Σύμφωνα με το σχήμα του virtual net metering δύναται ο αυτοπαραγωγός να εγκαταστήσει το φωτοβολταϊκό του σε απομακρυσμένο σημείο από εκείνο της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα οφέλη από το virtual net metering

Αντίθετα, η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου της αυτοπαραγωγής που θα περιλαμβάνει το virtual net-metering:
Θα δώσει τη δυνατότητα σε χιλιάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν δική τους στέγη να συμψηφίσουν την κατανάλωσή τους με ένα σύστημα που βρίσκεται σε άλλο χώρο (κτίριο, οικόπεδο κτλ.).
Θα δώσει τη δυνατότητα σε αγρότες να τοποθετήσουν φωτοβολταϊκά σε διαφορετικά αγροτεμάχια και η παραγωγή ηλιακής ενέργειας να συμψηφίζεται με την κατανάλωση σε έναν και μόνο μετρητή.
Θα επιτρέψει σε χιλιάδες νοικοκυριά που δεν έχουν πρόσβαση σε στέγη να κάνουν το ίδιο με ένα σύστημα που βρίσκεται σε άλλο χώρο (π.χ. εξοχικό, οικόπεδο κτλ.).
Θα επιτρέψει σε Δήμους να αξιοποιήσουν ελεύθερους χώρους (π.χ. ταράτσες σχολείων) για την παραγωγή της δικής τους καθαρής ενέργειας που θα συμψηφίζεται με την κατανάλωση άλλων δημοτικών κτιρίων και υπηρεσιών.
Θα δώσει πνοή σε συνεταιριστικά σχήματα και τοπικές κοινότητες που επιθυμούν να επενδύσουν σε αποκεντρωμένες εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Θα δώσει τη δυνατότητα στη ΔΕΗ να βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος να αποκτήσουν το δικό τους δωρεάν φωτοβολταϊκό σύστημα και να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια.

Προμηθευτές