Εξασφαλίστε 2000 ευρώ ετησίως για την κατοικία ή την επιχείρηση σας ακομα και με τις νέες ταρίφες!!!

Το ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και κτιριακές εγκαταστάσεις έχει ελάχιστες απαιτήσεις και εξαιρετικές προοπτικές!

Από την 1η Ιουλίου του 2009 ισχύει ένα ειδικό πρόγραμμα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτίρια κατοικιών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Με το πρόγραμμα αυτό δίνονται κίνητρα με τη μορφή ενίσχυσης της παραγόμενης ηλιακής κιλοβατώρας, ώστε ο οικιακός καταναλωτής ή μία μικρή επιχείρηση να κάνουν απόσβεση του συστήματος που εγκατέστησαν και να έχουν ένα λογικό κέρδος για τις υπηρεσίες (ενεργειακές και περιβαλλοντικές) που παρέχουν στο δίκτυο.

Ποιούς αφορά το πρόγραμμα:

Απευθύνεται σε οικιακούς καταναλωτές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά ισχύος έως 10 kWp. Δίνει τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δώματα και στέγες νομίμως υφιστάμενων κτιρίων συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών χώρων του κτιρίου όπως αποθήκες και χώρους στάθμευσης, αλλά ακόμη και σε στέγαστρα βεράντας, προσόψεις και σκίαστρα κτιρίων. Δεν απαιτείται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας οικοδομικών εργασιών, ή όποια άλλη χρονοβόρα γραφειοκρατική εμπλοκή. Για την ένταξη στο πρόγραμμα απαιτείται η κυριότητα του χώρου εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος. Επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση και σε αυθαίρετες κατασκευές έπειτα από νομιμοποίηση του αυθεραίτου κτιρίου. Δικαίωμα ένταξης στο Πρόγραμμα έχουν επίσης τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τιμολόγηση ενέργειας:

Η ενέργεια που παράγεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ για 25 έτη με εγγυημένη τιμή πώλησης η οποία καθορίζεται με την υπογραφή της σύμβασης συμψηφισμού με την ΔΕΗ. Εσείς θα συνεχίσετε να αγοράζετε ρεύμα από την ΔΕΗ και να το πληρώνετε στην τιμή του το πληρώνετε και σήμερα (περίπου 0,1€/kWh). Αν παραδείγματος χάριν στο τετράμηνο το φωτοβολταϊκό σας παράγει ενέργεια αξίας 1000€ ενώ έχετε καταναλώσει ενέργεια αξίας 250€ τότε θα σας έρθει πιστωτικός λογαριασμός αξίας 750€ ποσό που θα κατατεθεί στον τραπεζικό λογαριασμό σας. Έτσι δεν θα πληρώνετε λογαριασμό Δ.Ε.Η για 25 έτη και θα κερδίζετε τα επιπλέον χρήματα και μάλιστα αφορολόγητα. Όπως προβλέπετε από το ειδικό πρόγραμμα για τα φωτοβολταϊκά στις στέγες και τις τελευταίες υπουργικές αποφάσεις η εγγυημένη τιμή της κιλοβατώρας (kWh) μειώνετε κάθε εξάμηνο σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.Εφόσον υπογράψετε σύμβαση συμψηφισμού μέχρι τις 31 Φεβρουαρίου του 2015 η τιμή της κιλοβατώρας(kWh) θα είναι 0,115€.

fotovoltaika-me-tarrifa

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

  1. Να έχετε μετρητή της ΔΕΗ στο όνομα σας.
  2. Να έχετε στην κυριότητα σας τον χώρο στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθεί το σύστημα.
  3. Αν είστε οικιακός καταναλωτής να καλύπτετε μέρος των αναγκών σε ζεστό νερό με ηλιακό θερμοσίφωνα.

Προμηθευτές