Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες έτσι ώστε να σας παραδώσουμε την νέα σας εγκατάσταση φυσικού αερίου με το ”κλειδί” στο χέρι.

Πρωταρχικός μας στόχος στην εγκατάσταση φυσικού αερίου κεντρικής θέρμανσης, είτε αφορά σε περίπτωση νέου κτηρίου είτε παλαιάς πολυκατοικιάς που προβαίνει σε αντικατάσταση του καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, είναι να κατασκευάσουμε εγκαταστάσεις με τη μέγιστη δυνατή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Σε περίπτωση πολυκατοικίας με κεντρική θέρμανση, σε πρώτη φάση θα πρέπει να πούμε ότι η σύνδεση με το φυσικό αέριο απαιτεί τη συναίνεση του 50% συν 1 των ψήφων συνιοδιοκτησίας.

Εάν υπάρξει η προϋπόθεση αυτή και ταυτόχρονα το δίκτυο αερίου είναι ενεργοποιημένο στο δρόμο σας, τότε τα πράγματα είναι πολύ απλά και η διαδικασία μετατροπής σε θέρμανση φυσικού αερίου περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

1. Γίνεται η σύνδεση της πολυκατοικίας με το υπόγειο δίκτυο του φυσικού αερίου που περνάει από το δρόμο και τοποθετείται ο μετρητής

2. Γίνεται η αντικατάσταση του καυστήρα πετρελαίου από καυστήρα φυσικού αερίου. Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο για να γίνει αλλαγή και του λέβητα

3. Ο μετρητής της παροχής φυσικού αερίου συνδέεται με τον καυστήρα με σωληνώσεις

Με τα παραπάνω 3 βήματα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία μετατροπής σε θέρμανση φυσικού αερίου. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί, καθώς συχνά υπάρχει παρανόηση, ότι εκτός από τα παραπάνω, δεν απαιτείται καμία αλλαγή στην εγκατάσταση της κεντρικής θέρμανσης, πχ στις σωληνώσεις νερού της θέρμανσης ή στα σώματα του καλοριφέρ.

Με τη μετατροπή αυτή, η δεξαμενή πετρελαίου είναι παρελθόν ενώ ανά πάσα στιγμή έχετε διαθέσιμο φυσικό αέριο μέσω του δικτύου, και διαδικασίες όπως η παραγγελία και η παραλαβή του πετρελαίου είναι πλέον περιττές.

Προμηθευτές