Τι είναι το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;

Η εταιρεία Ελευθεριου Eνεργειακή  διαθέτει έμπειρους  διπλωματούχους μηχανικούς και δύναται να διενεργεί ενεργειακές  επιθεωρήσεις.

Η ενεργειακή επιθεώρηση είναι μία σημαντική δράση με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας που  έχει εφαρμογή  τόσο στη βιομηχανία  όσο και  στον κτιριακό  τομέα και αφορά όλες  τις  ενεργειακές τεχνολογίες. Μετά  τη διενέργεια  της ενεργειακής  επιθεώρησης,  εκδίδεται το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου όπου κατατάσσεται το κτίριο  σε μία από τις  9 ενεργειακές  κατηγορίες με  βάση  τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου ανά τετραγωνικό μέτρο.

Βάσει νόμου, σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ακινήτων είναι υποχρεωτική η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Επίσης είναι  απαραίτητο και σε περιπτώσεις που ο ιδιοκτήτης επιθυμεί να βελτιώσει ενεργειακά το ακίνητο μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον”.
Με τη διενέργεια  μιας  ενεργειακής επιθεώρησης σχηματίζεται σαφής εικόνα για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται  το κτίριο από ενεργειακής άποψης και προτείνονται συγκεκριμένες παρεμβάσεις από την υλοποίηση των οποίων θα προκύψει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό όφελος.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

  • Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)

1.    Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
2.    Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3.    Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)
4.    Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
5.    Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
6.    Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

 

  • Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

1.    Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *
2.    Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
3.    Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας
4.    Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων
(εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)
5.    Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (προαιρετικό)
6.    Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)
7.    Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)
8.    Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)
9.    Τιμολόγια ενεργειακών καταναλώσεων (π.χ. ΔΕΗ, Φυσικού Αερίου) (προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την αποτύπωση του ακινήτου σας δωρεάν.

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:
Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
o    Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
o    Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
o    Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
o    Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
o    Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
o    Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
o    Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Στοιχεία Ιδιοκτητών
o    Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
o    Δ.Ο.Υ.
o    Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.