Δήλωση Αυθαιρέτου

Δηλώστε την αυθαίρετη κατασκευή σας με τον ευεργετικό Ν.4178/2013 . Επικοινωνήστε μαζί μας να σας ενημερώσουμε για τις απαραίτητες ενέργειες για τη ολοκλήρωση της τακτοποίησης, καθώς και για μια δωρεάν επίσκεψη για εκτίμηση του κόστους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ

 1. Ο Πολίτης απευθύνεται σε Μηχανικό για έλεγχο της κατασκευής του, με αυτοψία.
 2. Ο μηχανικός υπολογίζει το προσωρινό πρόστιμο και συγκεντρώνει τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης.
 3. Ο μηχανικός συμπληρώνει και υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
 4. Το σύστημα εκδίδει έναν « μοναδικό αριθμό » για το αυθαίρετο, εντολή για πληρωμή του « τέλους υπαγωγής » στη ρύθμιση (Παράβολο ), και το ύψος των πληρωμών σε σχέση με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλεγεί.
 5. Το τέλος καταβάλλεται από τον πολίτη (και ηλεκτρονικά μέσω web banking) σε Τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής του. Η πληρωμή πιστοποιείται αυτόματα στο σύστημα εντός 24 ωρών και ενεργοποιείται η διαδικασία ένταξης.
 6. Στον πολίτη δίνεται κωδικός που θα του επιτρέπει την ενημέρωσή του για την καταχώρηση των δόσεων και το οφειλόμενο υπόλοιπο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
 7. Συγκεντρώνονται τα απαραίτητα σχέδια και έγγραφα συντάσσονται τα σχέδια και βάσει αυτών γίνεται ο υπολογισμός του «τελικού προστίμου» και ο επαναπροσδιορισμός του ποσού των δόσεων από το σύστημα.
 8. Με τη διαπίστωση της πληρότητας αυτών, εκδίδεται αυτόματα « ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥ ». Πρόκειται για τυποποιημένο έντυπο στο οποίο θα αναφέρονται όλα τα στοιχεία του ενταγμένου στη ρύθμιση αυθαιρέτου. Η βεβαίωση είναι απαραίτητη για τη μεταβίβαση του αυθαιρέτου.

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή απαιτείται βεβαίωση μηχανικού για τη νομιμότητα των κτιρίων εντός τουακινήτου. Επίσης, απαιτείται και για περιπτώσεις αδόμητων οικοπέδων και αγροτεμαχίων.

Για την έκδοση της βεβαίωση απαιτούνται κατά περίπτωση:

 • τίτλοι ιδιοκτησίας
 • οικοδομική άδεια
 • νομιμοποιητικά έγγραφα (τακτοποίηση αυθαιρέτου, τακτοποίηση ημιυπαίθριου χώρου)
 • τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο