Τα αυτόνομα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, τον άνεμο ή το νερό χωρίς να συνδέονται με το δημόσιο δίκτυο (ΔΕΗ). Τααυτόνομα συστήματαπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να έχουν μόνο φωτοβολταϊκά, μόνο ανεμογεννήτριες ή καιυβριδικά

Το αυτόνομο σύστημα μοιάζει στη βασική δομή του με το εφεδρικό σύστημα, backup, απλά είναι συνήθως εγκατεστημένο σε μόνιμες βάσεις και είναι μεγαλύτερου μεγέθους.

Με το αυτόνομο σύστημα μπορούμε να καλύψουμε όχι μόνον μικρά ηλεκτρικά φορτία, μικρές καθημερινές καταναλώσεις, αλλά και μεγάλες ενεργειακές ανάγκες.

Δεν υπάρχουν λογαριασμοί , πάγια έξοδα , κόστος μεταφοράς γραμμής (‘ρολόι’), κλπ. παρά μόνο δωρεάν ενέργεια από τον ήλιο ή και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να εξάγουν συνεχή ή εναλλασσόμενη τάση και διακρίνονται σε συστήματα με αποθήκευση ή χωρίς αποθήκευση.

Στα αυτονομα συστηματα ηλεκτροδότησης χωρίς αποθήκευση όσο υπάρχει πηγή παροχής ενέργειας, η παραγόμενη ενέργεια αποδίδεται στην κατανάλωση χωρίς να αποθηκεύεται σε συσσωρευτές (μπαταρίες). Το πλεόνασμα ενέργειας χάνεται.

Στα αυτονομα συστηματα ρευματοδότησης με αποθήκευση η παραγόμενη ενέργεια χρησιμοποιείται για την απευθείας τροφοδοσία των καταναλώσεων και η περίσσεια αποθηκεύεται σε μπαταρίες ώστε να χρησιμοποιηθεί κατα τη διάρκεια της νύχτας ή συννεφιάς ή άπνοιας.

Ένα αυτόνομο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με αποθήκευση περιλαμβάνει πέρα από ταφωτοβολταϊκά πλαίσια και τις ανεμογεννήτριες,τουςσυσσωρευτές, ένανελεγκτή φόρτισης, ο οποίος διέπει τους κύκλους φόρτισης και εκφόρτισης των μπαταριών, ανάλογα με τη ζήτηση των καταναλώσεων και τις συνθήκες ηλιοφάνειας-ανέμου και έναναντιστροφέαμετατροπής της τάσης από συνεχή σε εναλλασσόμενη.

Προμηθευτές